LAPIN TURVAPALVELUT OY

Lapin Turvapalvelut Oy on lappilainen yritys, joka toimii kaikilla turvallisuusalan sektoreilla.
Yritys tarjoaa monipuolisia turvallisuuspalveluita aina riskikartoituksesta lähtien vartiointiin ja
turvajärjestelmien asentamiseen asti.

Yrityksellä on kokemusta turvallisuuskoulutuksista vuodesta 1995 lähtien.

Henkilökunnalla on lisäksi kokemusta turvallisuusalan koulutuksen kehittämisestä ja liiketoiminnasta sekä yhteistyöverkostoa koko Suomessa.

Lapin Turvapalvelut Oy kykenee näin joustavasti palvelemaan muitakin kuin perusvartiointia tarvitsevia yrityksiä ja organisaatioita — kaikkialla Suomessa.

Kantavana ajatuksena on joustava ja asiakaslähtöinen palvelu. Lapin Turvapalvelut Oy:lle on tärkeää saada asiakkaan palautetta yritystoiminnan kehittämiseksi.

Yritys kouluttaa henkilökuntaa jatkuvasti asiakkaan tarpeet huomioiden.

Soita ja kysy lisää palveluistamme

Palvelut järjestetään asiakkaan toivomalla tavalla,
aina yksilöllisesti räätälöitynä ratkaisuna.

Koulutus

Lapin Turvapalvelut Oy tarjoaa turvallisuuskoulutusta eri tahoille.
Koulutus luo valmiuksia hallita uhka- ja vaaratilanteita aiheuttamatta pysyviä vammoja mukana oleville osapuolille.

Koulutukset järjestetään asiakkaan toivomalla tavalla, aina erikseen räätälöitynä asiakkaalle sopivana.
Koulutuksissa käsitellään turvallisuusasioita luentomuotoisena, taktiikka- sekä tekniikkaharjoitusten muodossa.

Koulutus voidaan suunnata koko henkilöstölle tai tietylle ryhmälle.

Lapin Turvapalvelut Oy kehittää antamaansa turvallisuuskoulutusta ajanmukaisen ja todellisen tarpeen mukaisesti.

Koulutusten tavoitteena on antaa henkilöstölle tietotaito, jolla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää erilaisia riskejä työpaikalla.

Kaikilla kursseilla tehtävät suoritteet tähtäävät henkilön toimintakyvyn parantamiseen mahdollisessa uhkatilanteessa.
Harjoitteet suoritetaan kouluttajan opastuksella niin, ettei henkilövahinkoja pääse syntymään.

Kaasusumutinkoulutus

Kurssin sisältö:

- Kaasusumuttimen hankkiminen, luvat, säilytys ja kelpoisuusaika
- Tietoa eri kaasusumuttimien tehoaineista, ominaisuuksista ja vaikutuksesta
- Tiedot kaasusumuttimen maalista ja ensiavusta
- Kaasusumuttimen tyypilliset käyttötilanteet ja käyttökynnys
- Käytännön harjoittelua vesi- sekä kaasusumuttimella

Koulutus noudattaa Sisäasiainministeriön kirjelmässä vartijoille määrättyä koulutusohjelmaa.

Itsepuolustuskurssi

Kurssin sisältö:

- Itsepuolustuksen oikeudellinen perusta
- Stressin vaikutus toimintaan
- Erilaiset torjuntamuodot
- Tilapäisvälineiden käyttöperiaatteet
- Kuljetus- ja hallintaotteet

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään tai vapaa-aikanaan voivat joutua kohtaamaan erilaisia uhka- tai vaaratilanteita.

Henkilöturvallisuus asiakaspalvelutehtävissä

Kurssin sisältö:

- Turvallisuuden perusteet
- Työpaikan turvallisuus
- Itsepuolustus
- Toimintataktiikka

Erityiskurssi

Kurssin sisältö määräytyy koulutuksen tavoitteen, sisällön sekä asiakkaan järjestely toivomusten mukaisesti. Kurssin painopisteet määrittää asiakas itse. Lapin Turvapalvelut Oy antaa tarvittaessa apua koulutuksen suunnittelussa.

Vartijan voimankäyttökurssi

- Yleinen osa
- Kaasusumutin
- Teleskooppipatukka
- Ampuma-ase

Koulutus noudattaa Sisäasiainministeriön kirjelmässä vartijoille määrättyä koulutusohjelmaa.

Järjestyksenvalvojan perus- ja voimankäyttökurssi

- Peruskurssi, kesto 3 päivää
- Voimankäytön erityiskurssi, kesto 2 päivää

Kursseilla noudatetaan Sisäasiainministeriön ohjelmaa.

Konsultointi

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamisen tarkoituksena on kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta, johon sisältyy niin lakisääteinen kuin omaehtoinen turvallisuuden hallinta. Oikea turvallisuusjohtaminen sitouttaa johdon ja työntekijät ajattelemaan ja parantamaan turvallisuutta.

Riskien arvioinnin kautta arvioidaan työolojen kehittämistarpeet ja muut työhön liittyvät vaikutukset, joiden perusteella voidaan kehittää työympäristöä sekä henkilöstön motivaatiota. Turvallisuuskulttuuri lisää henkilöstön osaamista, osallistumista sekä motivaatiota.

Lainsäädäntö

Työpaikan turvallisuutta ohjataan erilaisilla ohjeilla ja säännöksillä. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö onkin syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin.

Riskien hallinta

Riskien hallinnan tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset riskit, jotka voivat aiheuttaa toiminnalle vahinkoa. Kartoituksen jälkeen riskejä voidaan poistaa tai vähentää oikeilla toimenpiteillä.

Tekniikka

Lapin Turvapalvelut Oy toimittaa turvallisuustekniikkaa yritysten, organisaatioiden sekä yksityisten kotitalouksien tarpeisiin.

Rikosilmoitinjärjestelmät

Rikosilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja ilmoittaa haluttuun kohteeseen murroista, varkauksista, sabotaasista tai muista vastaavista tilanteista. Rikosilmoitinjärjestelmään voidaan liittää valvonta lämpö-, vesi- tai ilmastointihälytyksistä. Rikosilmoitinjärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Henkilöturvajärjestelmä

Henkilöturvajärjestelmä sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille, joissa henkilöön kohdistuva uhka on mahdollinen. Ennen järjestelmän asentamista suoritetaan kohteessa riskikartoitus, joka helpottaa asiakasta valitsemaan oikean tuotteen. Henkilöturvajärjestelmän hälytykset voidaan ohjata rikosilmoitinjärjestelmän kautta esimerkiksi vartiointiliikkeeseen.

Kameravalvonta- ja kuvansiirtojärjestelmät

Kameravalvonnalla voidaan ennaltaehkäistä rikollisuutta tehokkaasti. Tallentavan kameravalvonnan kuvia voidaan hyödyntää tarvittaessa jälkeenpäin rikoksen selvittämisessä. Kameravalvontalaitteet voidaan liittää muun muassa liiketunnistimiin, tuotesuojaporttien tai tuotesuojahälyttimien aiheuttamiin hälytyksiin.

Kulunvalvontajärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmän tarkoitus on estää ulkopuolisten pääsy kiellettyihin tiloihin. Samalla oma henkilökunta voi toimia työtehtävien edellyttämissä tiloissa. Kulunvalvontajärjestelmillä voidaan ohjata muun muassa valittujen ovien auki- ja kiinnioloajat.

Turva- ja hälytyskeskuspalvelut

Lapin Turvapalvelut Oy toimii yhteistyössä SVK:n hyväksymän hälytyskeskuksen kanssa.

Suunnittelu

Turvallisuuden rakentaminen ja kehittäminen vaatii huolellista suunnittelua,
jossa huomioidaan asiakkaan ja kohteen asettamat vaatimukset.

Vartiointi- ja asiakasyrityksen henkilöstö on keskeisessä roolissa turvallisuuden varmistamisessa.
Oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen sekä oikeat toimintatavat tuovat itsevarmuutta vaikeiden tilanteiden varalle.

Rikosturvasuunnitelmat

Pelastussuunnitelmaan voidaan liittää erikseen asiakkaalle laadittu rikosturvasuunnitelma, jossa on huomioitu rikosturvallisuus laajemmin kuin pelastussuunnitelmassa.

Rikosturvasuunnitelmassa huomioidaan mm. yrityksen henkilöstön koulutustarve,tarvittava turvallisuustekniikka ja niiden käyttö sekä asiantuntijoiden hyödyntäminen yrityksen rikosturvallisuuden parantamisessa.

Suunnitelman tarkoituksena on parantaa henkilö- ja toimitilaturvallisuutta.

Tietoturvasuunnitelmat

Tietoturvasuunnitelma valmistetaan yrityksen tietojen eheyden, oikeellisuuden sekä käytettävyyden varmistamiseksi. Suunnitelmassa kartoitetaan riskejä, jotka voivat vaikeuttaa yrityksen eri muodoissa olevien tietojen käsittelyä.

Tietoturvallisuussuunnitelma on päivitettävä säännöllisin väliajoin sekä tarvittaessa. Suunnitelmaa tehtäessä suositellaan käyttämään apuna asiantuntijoita, joita löytyy turvallisuusalan yrityksistä.

Pelastussuunnitelmat

Lapin Turvapalvelut Oy valmistaa asiakkaalle lakisääteisen pelastussuunnitelman yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Yhteystiedot

Soita tai lähetä viesti, niin toteutetaan sopiva palvelukokonaisuus teille yhdessä.

Lapin Turvapalvelut Oy

y-tunnus: 1956762-1

Vaadintie 4
96440 Rovaniemi

040 8654018
info < at > lapinturvapalvelut.fi

Scroll